donderdag 24 november 2011

Windturbines op magazijnencomplex Coevorden maken Defensie onafhankelijker

Minister Hans Hillen (Defensie) heeft deze week op het magazijnencomplex Coevorden het eerste windmolenpark van Defensie geopend.

Dat heeft het ministerie van Defensie bekendgemaakt. De turbines voorzien met hun 3 megawatt per stuk in 5 procent van het elektriciteitsgebruik van Defensie.

Als de energieprijzen gelijkblijven dan verdient de investering zich in 9 jaar terug. Daarna levert het Defensie een jaarlijkse besparing van 600.000 euro op.

Bijna 12 jaar geleden zijn de eerste plannen ontworpen. Dit was indertijd voor een park met 5 windturbines. Dat zou echter een te grote aanslag op de natuur betekenen, aangezien nabij het complex een natuurgebied ligt waar rotganzen verblijven.

Minister Hillen herinnerde eraan dat de krijgsmacht ooit is begonnen met behulp van wind. “De marine begon immers met zeilboten. Maar dit project past ook in de toekomst van Defensie: innovatief bezig zijn. Defensie hecht veel belang aan deze windturbines.”

Genoemd naar volkshelden
De 3 turbines op het magazijnencomplex Coevorden zijn vernoemd naar vaderlandse volkshelden uit een ver verleden.

De minister stelde als eerste de Menno van Coehoorn in gebruik.

Verder zijn het de Prins Maurits en de plaatselijk zeer bekende Carel von Rabenhaupt. Hij zorgde eind december 1672 ervoor dat Coevorden op het leger van Munster werd heroverd.

dinsdag 18 oktober 2011

Nieuwe NH-90 helikopter maakt eerste deklandingen op varend schip

NH-90 helikopter op dek Hr. Ms. Rotterdam (Foto: ministerie van Defensie)
Met landingen onder wisselende omstandigheden van de NH-90 helikopter op de Hr. Ms. Rotterdam is opnieuw een belangrijke mijlpaal bereikt in de introductie van de gloednieuwe helikopter. De deklanding vond voor het eerst plaats op een Nederlands varend marineschip.

Dat heeft het ministerie van Defensie maandag gemeld. De afgelopen 2 weken vonden aan boord van de Rotterdam de zogenaamde Ship Helicopter Operational Limitations plaats, een serie tests om te bepalen waar de veilige limieten voor deklandingen liggen.

Om met een helikopter van een schip op te stijgen of aan boord te landen, moet eerst duidelijk zijn wat de veilige limieten zijn.

Want naast de wind die op zee staat, zijn er allerlei luchtwervelingen die veroorzaakt worden door de opbouw van het schip. Die veranderen naarmate het schip een andere koers vaart.

Wisselende omstandigheden
In een tweeweekse cyclus werd bij de oefeningen met de NH-90 maximaal gebruikgemaakt van de wisselende weersomstandigheden, van zonnig/windstil tot windkracht 7 met buien.

Dit maakte volgens het ministerie van Defensie een perfecte trainingsopbouw mogelijk.

De NH-90 voerde per vlucht ongeveer 20-25 deklandingen uit op de beide helikopterspots van de Hr. Ms. Rotterdam. Het schip voer daarbij steeds een andere koers voer.

Kostenbesparing
De tests met de NH-90 werden uit kostenoverwegingen voor het eerst hoofdzakelijk in eigen beheer uitgevoerd en stonden onder supervisie van het Kantoor Testvliegen.

Het Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium gaf hierbij slechts beperkte data-ondersteuning door.

De landingen op de Rotterdam waren een nieuwe en belangrijke mijlpaal in de introductie van de NH-90 helikopter bij de krijgsmacht.

donderdag 6 oktober 2011

Minister van Defensie Hans Hillen bezoekt NAVO-top in Brussel

Minister Hans Hillen (Defensie) brengt woensdag en donderdag een bezoekt aan de NAVO-ministeriële in Brussel. Op de agenda staan onder meer de samenwerking tussen de NAVO-landen en de ontwikkelingen in Afghanistan.

In Brussel buigen de ministers van Defensie van de 28 NAVO-lidstaten zich over hervormingen, transformatie en lopende operaties, zoals in Afghanistan, Libië en de wateren bij Somalië.

Het ministerie van Defensie bericht dat Hillen tijdens de tweedaagse top ook spreekt met de landen uit de zogenaamde “Northern Group" en hij bilaterale ontmoetingen heeft.

Smart defence
Op de agenda van de bijeenkomst staat een discussie over smart defence. Dit door de NAVO secretaris-generaal Anders Fogh Rasmussen geïntroduceerde begrip gaat over het slimmer omgaan met beschikbare budgetten en capaciteiten in tijden van financiële krapte.

Om meer te kunnen doen met minder middelen zullen de NAVO-lidstaten hun krachten moeten bundelen.

Samenwerking
Voor “smart defence” staat voor het eerst een concreet voorstel op de agenda. Het gaat om afzonderlijke projecten die multinationaal kunnen worden opgepakt.

De lidstaten denken hierbij aan een tiental prioriteiten, zoals cyber defence, command and control en de strijd tegen bermbommen.

NAVO-secretaris-generaal Anders Fogh Rasmussen zei: “In het huidige economische klimaat is het duidelijker dan ooit dat we moeten samenwerken. We moeten prioriteiten stellen en we moeten specialiseren.”

Leon Panetta, de nieuwe Amerikaanse minister van Defensie, die voor het eerst een NAVO-top bijwoont, breekt ook een lans voor nauwere samenwerking, zo meldt het ministerie van Defensie.

Door meer samen te werken kunnen de lidstaten volgens hem geld vrijmaken voor belangrijke militaire aankopen en operaties.

Ook de Nederlandse minister van Defensie Hans Hillen steunt deze ontwikkelingen.

Hij zegt: “Deze gefaseerde aanpak, waarin niet altijd alle 28 lidstaten aan projecten hoeven deel te nemen, juicht ik zeer toe. Projecten in kleiner verband leiden over het algemeen sneller tot bruikbare capaciteiten.”

Defensie somt voorbeelden van succesvolle projecten op; het C-17 project en de vorming van het EATC in Eindhoven. “Ook ons recente besluit om de SMART L-radar geschikt te maken voor missile defence past hier goed in", aldus Hillen.

C-17 project HAW
Het C-17 project, of de Heavy Airlift Wing (HAW), is een multinationaal samenwerkingsverband waarin Nederland en nog 13 landen deelnemen.

De HAW heeft 3 C-17-transportvliegtuigen in gebruik die als thuisbasis Pápá in Hongarije hebben. Nederland is een van de voornaamste deelnemers in dit project en gebruikt de C-17 alleen voor ondersteuning voor missies.

EATC
EATC is het European Air Transport Command dat is gevestigd op Vliegbasis Eindhoven Het EATC bepaalt de inzet van Belgische, Franse, Duitse, en Nederlandse militaire transport- en tankvliegtuigen.

ISAF in Afghanistan
Commandant der Strijdkrachten generaal Peter van Uhm voegde zich donderdag bij de Nederlandse delegatie in Brussel.

Op donderdag is er een bijeenkomst van de 48 NAVO en niet-NAVO lidstaten die een bijdrage leveren aan de ISAF-missie in Afghanistan (International Security Assistance Force) die onder leiding staat van de NAVO.

De Amerikaanse generaal der mariniers John R. Allen, commandant van ISAF, en de Afghaanse defensieminister Abdul Rahim Wardak wonen deze bespreking bij.

De dag wordt afgesloten met een bijeenkomst van de landen die actief zijn in het noorden van Afghanistan, waaronder Kunduz.

Deze bijeenkomst staat onder voorzitterschap van de Duitse minister van Defensie Thomas de Maizière.

Zie ook:
European Air Transport Command operationeel verklaard op Vliegbasis Eindhoven

dinsdag 20 september 2011

Bezuinigingen bezorgen ministerie Defensie moeilijk jaar

Uit de Rijksbegroting 2012 die vandaag tijdens Prinsjesdag is gepresenteerd blijkt dat er een moeilijke periode voor het ministerie van Defensie aanbreekt. Defensie moet bezuinigen en daardoor de krijgsmacht verkleinen en vernieuwen.

Defensie moet niet alleen € 400 miljoen op grond van het regeerakkoord bezuinigen, maar nog eens € 173 miljoen om tekorten uit het verleden op te lossen, zo heeft een woordvoerder van het ministerie dinsdag gemeld.

De komende jaren moet Defensie volgens het regeerakkoord structureel € 635 miljoen bezuinigen. Daarnaast zijn er extra besparingen nodig om eerder ontstane tekorten op te lossen en financiële ruimte te creëren voor het afvloeien van personeel.

De bezuinigen van Defensie bedragen zo structureel in totaal ongeveer € 1 miljard.

De personele vulling loopt ook verder terug terwijl de materiële tekorten nog niet zijn ingelopen.

Maatregelen
Minister Hans Hillen van Defensie maakte in april al duidelijk hoe hij de bezuinigingen wil realiseren. Hij wil een verkleining en vernieuwing van de krijgsmacht.

De omvangrijke reorganisatie om dit te bewerkstelligen is intussen krachtig ingezet, aldus een woordvoerder van het ministerie. Ten eerste wordt de bureaucratische druk teruggedrongen. Zo verdwijnen 1 op de 3 functies bij de staven.

Tegelijk streeft Defensie naar een verbeterde balans tussen jong en oud, instroom en ervaring en voldoende loopbaanperspectief.

Ook de uitbesteding van diensten en meer samenwerking met de industrie kan bijdragen aan een organisatie die sneller kan inspelen op veranderingen.

Bovendien staat internationale samenwerking hoog op de agenda om zo onder meer kosten te besparen.

Operationele inzetbaarheid
De operationele inzetbaarheid van de krijgsmacht is door de bezuinigingen bij Defensie volgend jaar aan beperkingen onderhevig.

De inzet in lopende operaties en afspraken met civiele autoriteiten voor de Interdepartementale Civiel-Militaire Samenwerking (ICMS) zijn niet in het geding.

De krijgsmacht blijft wel inzetbaar om de belangen van het Koninkrijk der Nederlanden en de internationale rechtsorde zo nodig gewapenderhand te verdedigen.

zondag 18 september 2011

E-Lighter van Fokker Aerostructures nieuwe draagbare brandstofcel voor militairen

Het ministerie van Defensie heeft een driejarig contract getekend met Fokker Aerostructures voor de verdere ontwikkeling van 2000 E-Lighters. Deze draagbare lichtgewicht brandstofcel moet alle apparatuur die soldaten bij zich dragen van energie voorzien en hun mobiliteit bevorderen.

Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Defensie bekendgemaakt. Het lagere gewicht en het kleinere volume van de E-Lighter zorgen ervoor dat de mobiliteit van militairen wordt vergroot.

Een andere verbetering is het verdwijnen van de batterijpakketten die nu nog nodig zijn.

Soldaten hebben steeds meer behoefte aan een dergelijke draagbare energiebron omdat het gebruik van elektronische communicatie- en informatieapparatuur toeneemt.

Logistiek voordeel
Het bijzondere aan de E-Lighter is dat deze brandstofcel wordt aangedreven door diesel in plaats van bijvoorbeeld ethanol.

Dit ontlast ook de logistiek omdat diesel al overal aanwezig is tijdens militaire missies.

Ontwikkeling
Het eerste ontwerp van de E-Lighter werd in 2007 aan Defensie overhandigd. Onder het contract van drie jaar wordt dit prototype verder ontwikkeld tot een apparaat dat voldoet aan de eisen van de militaire praktijk.

Het contract met Fokker Aerostructures bevat de optie tot de productie van 2000 E-Lighters.

VOSS
De ontwikkeling van de E-Lighter maakt deel uit van VOSS (Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem) dat de modernisering van de totale persoonlijke uitrusting van militairen tot doel heeft.

Daaronder vallen verder onder meer een verbetering van de lichaamsbescherming en communicatie- en informatiesystemen.

Dit moet uiteindelijk leiden tot een ergonomisch geheel dat de drager ook nog eens beschermt tegen klimatologische omstandigheden.

maandag 27 juni 2011

"Mogelijk 5 tot 6 militairen Uruzgan omgekomen door blunder MIVD," feiten mogen niet openbaar

Minister Hans Hillen (Defensie) heeft antwoord gegeven op Kamervragen over mogelijk onrechtmatig handelen van de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD), waardoor mogelijk 5 tot 6 Nederlandse soldaten zijn omgekomen in Uruzgan..

De vragen werden twee maanden geleden gesteld door de Kamerleden Harry van Bommel en Jasper van Dijk van de SP aan minister van Defensie Hans Hillen en minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal.

Ze gaan over een schadeclaim die een voormalige AIVD-medewerker, die Windhond wordt genoemd, heeft ingediend, maar ook over de dood van Nederlandse militairen.

De Kamerleden vroegen onder meer of het waar is dat er een schadeclaim is ingediend door iemand die zegt voor de MIVD te hebben gewerkt en of het om minstens vijf miljoen euro gaat, en stelden vragen over operaties van de MIVD.

Maar in vraag 9 gaat het ook over de bewering van Windhond dat vijf tot zes soldaten zijn omgekomen omdat de MIVD niet volgens de regels werkte.

9: Is het tevens waar dat I.A. melding heeft gemaakt van twee bermbommenfabriekjes in Uruzgan die o.l.v. Bosniërs werden gedreven? Wat is uw reactie op de bewering dat “vijf tot zes militairen zijn omgekomen omdat de MIVD niet volgens de regels heeft gewerkt.”?

De vraag is gebaseerd op uitlatingen die “Windhond” deed in dagblad De Pers.

Windhond had verteld over het bestaan van twee bermbommenfabriekjes in Uruzgan, die werden bestierd door vijf Bosniërs die onderricht gaven aan de Taliban.

Maar de inlichtingenagent aan wie Windhond dit had gezegd werd geschorst en niet gedebrieft, zodat hij anders de informatie bij een nabespreking nog had kunnen geven.

In een opgenomen gesprek bestempelt de agent “het ongemoeid laten van de bermbommenfabriek dan ook als “een ‘blunder” van de MIVD-top”.

Windhond en deze agent Ben K. weten alle twee dat het zo is, “wij weten alle twee dat die bermbommenfabriekjes ontmanteld hadden kunnen worden.”

Volgens Windhond zijn zo vijf tot zes militairen omgekomen omdat de MIVD niet volgens de regels heeft gewerkt. Hij zegt: ‘De nabestaanden moeten dat weten.”

Op deze beschuldiging wilde het ministerie van Defensie, waar de MIVD onder valt, niet reageren en zei: “Ter bescherming van bronnen gaan we niet in op individuele operaties.”

In het antwoord op de Kamervragen die vervolgens werden gesteld over de kwestie zegt minister Hillen wel dat de International Security Assistance Force (ISAF) van de NAVO “verschillende bommenfabrieken heeft opgerold”.

Maar uit het antwoord is niet duidelijk of dit de bommenfabrieken zijn die door Windhond werden bedoeld.

De minister zegt ook “Bij dergelijke operaties kan gebruik worden gemaakt van informatie van beschermde bronnen,” en “in het openbaar kunnen geen mededelingen worden gedaan over bronnen en overige operationele aangelegenheden van de MIVD.”

Desgevraagd kan de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (commissie IVD) van de Kamer wel worden geïnformeerd.

Alleen onder de vragen 8 en 9 wordt dus een kort antwoord gegeven.


De Kamervragen en de antwoorden: 24-06-2011

Kamervragen Windhond Policy Advisers zijn gewoon MIVD

Hierbij bied ik u mede namens de minister van Buitenlandse Zaken de antwoorden aan op de vragen van de leden Van Bommel en Van Dijk (beiden SP) aan de ministers van Defensie en van Buitenlandse zaken over een schadeclaim. Deze vragen werden ingezonden op 27 april jl. met kenmerk 2011Z08870.

DE MINISTER VAN DEFENSIE

Drs. J.S.J. Hillen

Mijn excuses voor de vertraging in de beantwoording van de vragen.

Vragen van de leden Van Bommel en Van Dijk (beiden SP) aan de ministers van Defensie en van Buitenlandse zaken over een schadeclaim (ingezonden 27 april 2011)

1
Is het waar dat een schadeclaim is ingediend tegen zowel het ministerie van Buitenlandse Zaken als het ministerie van Defensie door iemand die stelt voor de militaire inlichtingen- en veiligheidsdienst (MIVD) in Afghanistan te hebben gewerkt? Zo ja, voor welk bedrag? Is het waar dat het om minstens vijf miljoen euro gaat? 1)

2
Is het waar dat bedoelde persoon, I.A., in Uruzgan voor de MIVD of voor andere diensten van de krijgsmacht heeft gewerkt? Zo nee, voor wie heeft hij dan gewerkt?

3
Is het tevens waar dat I.A. in 2006 is gevraagd contact te leggen met Taliban-opstandelingen? Om hoeveel personen ging het daarbij? Wat was het doel van deze gesprekken? Zo nee, hoe zijn dan de feiten? Bent u bereid de Kamer hierover, desnoods vertrouwelijk, te informeren?

4
Is het waar dat in 2007 door medewerkers van de MIVD aanvalswapens zoals AK47-machinepistolen, munitie en raketwerpers zijn besteld bij I.A.? Is het waar dat met wapens aanvallen op terroristische groeperingen zijn uitgevoerd? Zo ja, wanneer en op wie?

5
Is het waar dat als gevolg van de werkzaamheden van I.A. en de MIVD een aanslag in Nederland is voorkomen? Is dat feit op de een of andere manier al aan de Kamer gemeld? Zo ja, wanneer? Zo nee, waar gaat het om en bent u bereid de Kamer hierover, desnoods vertrouwelijk, te informeren?

6
Herinnert de minister van Defensie zich de woorden dat er wel een lijst van gezochte personen bestaat en dat hij “er aan hecht om de scheeftrekking door het woord ‘dodenlijst’ weg te nemen”, waarbij hij tevens benadrukte dat mulah Dadula kort daarvoor, half mei 2007, dodelijk was uitgeschakeld? 2) Is het waar om te concluderen dat de dood van mulah Dadula te maken heeft met de operatie van de MIVD zoals door I.A. aangeduid? Zo nee, hoe zijn dan de feiten? Zo ja, bent u bereid de Kamer hierover, desnoods vertrouwelijk, te informeren?

7
Is het waar dat MIVD medewerkers Ben K., Jos S. en Martin G. op 22 mei 2007 op non-actief zijn gezet? Zo nee, hoe zijn dan de feiten?

8
Is het waar dat I.A., na het op non-actief stellen van MIVD medewerkers onder leiding van Ben K., zelf een aantal informanten runde? Kunt u de Kamer, desnoods vertrouwelijk, informeren hoe de MIVD deze mensen aanstuurde?

In het openbaar kunnen geen mededelingen worden gedaan over operationele aangelegenheden van de MIVD. Desgevraagd kan de commissie IVD van uw Kamer worden geïnformeerd.

9
Is het tevens waar dat I.A. melding heeft gemaakt van twee bermbommenfabriekjes in Uruzgan die o.l.v. Bosniërs werden gedreven? Wat is uw reactie op de bewering dat “vijf tot zes militairen zijn omgekomen omdat de MIVD niet volgens de regels heeft gewerkt.”?

ISAF heeft verschillende bommenfabrieken opgerold. Bij dergelijke operaties kan gebruik worden gemaakt van informatie van beschermde bronnen. In het openbaar kunnen geen mededelingen worden gedaan over bronnen en overige operationele aangelegenheden van de MIVD.

1) “Windhond bijt van zich af”, De Pers, 22 april 2011. Persoon in kwestie wordt in artikel aangeduid met initialen I.A.
2) Vragenuur 12 juni 2007, zie Handelingen blz 79-4196.

donderdag 12 mei 2011

European Air Transport Command operationeel verklaard op Vliegbasis Eindhoven

Hercules C-130 vrachtvliegtuig (Foto: Ministerie van Defensie)
Het European Air Transport Command (EATC) is woensdag op Vliegbasis Eindhoven operationeel verklaard. Het EATC bepaalt de inzet van Belgische, Duitse, Franse en Nederlandse militaire transport- en tankvliegtuigen.

Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Defensie donderdag gemeld. Voorheen werkten de 4 landen al samen op het gebied van planning. Maar nu het EATC ook de inzet van de luchtvloot bepaalt, is haar takenpakket compleet.

Het nieuwe hoofdkwartier regelt alle aspecten van militair luchttransport. Het gaat daarbij niet alleen om de planning en uitvoering van missies, maar ook om de training en vliegveiligheid.

Internationaal en efficiënt
België, Duitsland, Frankrijk en Nederland gaven op 25 februari 2010 het startsein voor het European Air Transport Command (EATC) op Vliegbasis Eindhoven.

Het coördinatiecentrum moet zorgen voor een doelmatiger inzet van luchttransport- en air to air refuelling-capaciteit, het in de lucht bijtanken van vliegtuigen.

Voorheen werd vooral samengewerkt op het gebied van planning, maar het nieuwe commandocentrum heeft meer bevoegdheden en kan ook de inzet van de vliegtuigen bepalen.

Veel werk
Het internationale commando beschikt over meer dan 160 vliegtuigen, waaronder 29 C-130 Hercules- en 10 Airbus A310-toestellen.

Sinds de overdracht van de eerste transportvloot, vorig jaar oktober, heeft het al meer dan 3000 missies afgehandeld.

Verder zijn er ruim 110.000 passagiers en 6000 ton vracht vervoerd. Dagelijks handelt het EATC nu meer dan 60 missies af.

Uitbreiding
Naast de huidige 4 landen is het ook voor andere landen mogelijk om deel te nemen aan het initiatief. Spanje doet dit al met een actieve waarnemerfunctie binnen het EATC en Luxemburg heeft een intentieverklaring getekend.