dinsdag 20 september 2011

Bezuinigingen bezorgen ministerie Defensie moeilijk jaar

Uit de Rijksbegroting 2012 die vandaag tijdens Prinsjesdag is gepresenteerd blijkt dat er een moeilijke periode voor het ministerie van Defensie aanbreekt. Defensie moet bezuinigen en daardoor de krijgsmacht verkleinen en vernieuwen.

Defensie moet niet alleen € 400 miljoen op grond van het regeerakkoord bezuinigen, maar nog eens € 173 miljoen om tekorten uit het verleden op te lossen, zo heeft een woordvoerder van het ministerie dinsdag gemeld.

De komende jaren moet Defensie volgens het regeerakkoord structureel € 635 miljoen bezuinigen. Daarnaast zijn er extra besparingen nodig om eerder ontstane tekorten op te lossen en financiële ruimte te creëren voor het afvloeien van personeel.

De bezuinigen van Defensie bedragen zo structureel in totaal ongeveer € 1 miljard.

De personele vulling loopt ook verder terug terwijl de materiële tekorten nog niet zijn ingelopen.

Maatregelen
Minister Hans Hillen van Defensie maakte in april al duidelijk hoe hij de bezuinigingen wil realiseren. Hij wil een verkleining en vernieuwing van de krijgsmacht.

De omvangrijke reorganisatie om dit te bewerkstelligen is intussen krachtig ingezet, aldus een woordvoerder van het ministerie. Ten eerste wordt de bureaucratische druk teruggedrongen. Zo verdwijnen 1 op de 3 functies bij de staven.

Tegelijk streeft Defensie naar een verbeterde balans tussen jong en oud, instroom en ervaring en voldoende loopbaanperspectief.

Ook de uitbesteding van diensten en meer samenwerking met de industrie kan bijdragen aan een organisatie die sneller kan inspelen op veranderingen.

Bovendien staat internationale samenwerking hoog op de agenda om zo onder meer kosten te besparen.

Operationele inzetbaarheid
De operationele inzetbaarheid van de krijgsmacht is door de bezuinigingen bij Defensie volgend jaar aan beperkingen onderhevig.

De inzet in lopende operaties en afspraken met civiele autoriteiten voor de Interdepartementale Civiel-Militaire Samenwerking (ICMS) zijn niet in het geding.

De krijgsmacht blijft wel inzetbaar om de belangen van het Koninkrijk der Nederlanden en de internationale rechtsorde zo nodig gewapenderhand te verdedigen.