donderdag 6 oktober 2011

Minister van Defensie Hans Hillen bezoekt NAVO-top in Brussel

Minister Hans Hillen (Defensie) brengt woensdag en donderdag een bezoekt aan de NAVO-ministeriële in Brussel. Op de agenda staan onder meer de samenwerking tussen de NAVO-landen en de ontwikkelingen in Afghanistan.

In Brussel buigen de ministers van Defensie van de 28 NAVO-lidstaten zich over hervormingen, transformatie en lopende operaties, zoals in Afghanistan, Libië en de wateren bij Somalië.

Het ministerie van Defensie bericht dat Hillen tijdens de tweedaagse top ook spreekt met de landen uit de zogenaamde “Northern Group" en hij bilaterale ontmoetingen heeft.

Smart defence
Op de agenda van de bijeenkomst staat een discussie over smart defence. Dit door de NAVO secretaris-generaal Anders Fogh Rasmussen geïntroduceerde begrip gaat over het slimmer omgaan met beschikbare budgetten en capaciteiten in tijden van financiële krapte.

Om meer te kunnen doen met minder middelen zullen de NAVO-lidstaten hun krachten moeten bundelen.

Samenwerking
Voor “smart defence” staat voor het eerst een concreet voorstel op de agenda. Het gaat om afzonderlijke projecten die multinationaal kunnen worden opgepakt.

De lidstaten denken hierbij aan een tiental prioriteiten, zoals cyber defence, command and control en de strijd tegen bermbommen.

NAVO-secretaris-generaal Anders Fogh Rasmussen zei: “In het huidige economische klimaat is het duidelijker dan ooit dat we moeten samenwerken. We moeten prioriteiten stellen en we moeten specialiseren.”

Leon Panetta, de nieuwe Amerikaanse minister van Defensie, die voor het eerst een NAVO-top bijwoont, breekt ook een lans voor nauwere samenwerking, zo meldt het ministerie van Defensie.

Door meer samen te werken kunnen de lidstaten volgens hem geld vrijmaken voor belangrijke militaire aankopen en operaties.

Ook de Nederlandse minister van Defensie Hans Hillen steunt deze ontwikkelingen.

Hij zegt: “Deze gefaseerde aanpak, waarin niet altijd alle 28 lidstaten aan projecten hoeven deel te nemen, juicht ik zeer toe. Projecten in kleiner verband leiden over het algemeen sneller tot bruikbare capaciteiten.”

Defensie somt voorbeelden van succesvolle projecten op; het C-17 project en de vorming van het EATC in Eindhoven. “Ook ons recente besluit om de SMART L-radar geschikt te maken voor missile defence past hier goed in", aldus Hillen.

C-17 project HAW
Het C-17 project, of de Heavy Airlift Wing (HAW), is een multinationaal samenwerkingsverband waarin Nederland en nog 13 landen deelnemen.

De HAW heeft 3 C-17-transportvliegtuigen in gebruik die als thuisbasis Pápá in Hongarije hebben. Nederland is een van de voornaamste deelnemers in dit project en gebruikt de C-17 alleen voor ondersteuning voor missies.

EATC
EATC is het European Air Transport Command dat is gevestigd op Vliegbasis Eindhoven Het EATC bepaalt de inzet van Belgische, Franse, Duitse, en Nederlandse militaire transport- en tankvliegtuigen.

ISAF in Afghanistan
Commandant der Strijdkrachten generaal Peter van Uhm voegde zich donderdag bij de Nederlandse delegatie in Brussel.

Op donderdag is er een bijeenkomst van de 48 NAVO en niet-NAVO lidstaten die een bijdrage leveren aan de ISAF-missie in Afghanistan (International Security Assistance Force) die onder leiding staat van de NAVO.

De Amerikaanse generaal der mariniers John R. Allen, commandant van ISAF, en de Afghaanse defensieminister Abdul Rahim Wardak wonen deze bespreking bij.

De dag wordt afgesloten met een bijeenkomst van de landen die actief zijn in het noorden van Afghanistan, waaronder Kunduz.

Deze bijeenkomst staat onder voorzitterschap van de Duitse minister van Defensie Thomas de Maizière.

Zie ook:
European Air Transport Command operationeel verklaard op Vliegbasis Eindhoven