donderdag 28 juni 2012

Tom Middendorp volgt Peter van Uhm op als commandant krijgsmacht

Peter van Uhm feliciteert zijn opvolger Tom Middendorp (Foto: ministerie van Defensie)
Generaal Tom Middendorp (52) is donderdagmiddag op het Binnenhof in Den Haag benoemd tot de nieuwe Commandant der Strijdkrachten (CDS). Hij neemt het commando over het leger over van zijn ranggenoot Peter van Uhm.

Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Defensie in een verklaring bekendgemaakt. Generaal Peter van Uhm is ruim vier jaar commandant geweest over de Nederlandse krijgsmacht.

De commandowisseling en de bijbehorende overdracht van bevoegdheden was omgeven met groot militair ceremonieel. Bewapende detachementen uit alle krijgsmachtdelen gaven acte de présence bij de plechtigheid op het Binnenhof.

Bij de ceremonie waren ook dragers van de Militaire Willemsorde, veteranen, nabestaanden van gesneuvelde Nederlandse militairen, (oud-)bewindslieden, Eerste en Tweede Kamerleden en diplomatieke vertegenwoordigers van NAVO-landen aanwezig.

Van Uhm nodigde tijdens zijn toespraak de aanwezigen op het Binnenhof uit om een minuut stilte in acht te nemen voor de militairen die tijdens de uitvoering van hun opdracht om het leven zijn gekomen.

Troepenman
Minister Hans Hillen van Defensie kenmerkte Van Uhm als troepenman en bedankte hem voor zijn inzet voor Nederland..

Hillen zei: “Een generaal die het liefst in zijn vlekkenpak stond, één met zijn mannen en vrouwen. Loyaal aan zijn mensen. Loyaal aan de politiek. De grote bezuinigingen die zo moeilijk zijn voor zijn militairen, heeft hij uitgevoerd. Hij heeft daarvoor de verantwoordelijkheid durven nemen. Dat is leiderschap. Ik dank hem voor zijn inzet en de persoonlijke offers die hij voor ons land heeft gebracht.”

De bewindsman benoemde vervolgens Van Uhm namens de koningin tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau met de Zwaarden.

Hindernisbaan
Generaal Peter van Uhm benadrukte in zijn afscheidsspeech het belang van de krijgsmacht en bracht ook zijn zoon Dennis in herinnering, die een dag na zijn aantreden als CDS sneuvelde in Afghanistan.

Van Uhm zei: “Dennis vertelde een collega in de nacht van mijn benoeming dat zijn vader een paar uur eerder Commandant der Strijdkrachten was geworden. Hij zei dat zijn vader was begonnen aan een mooie eindsprint in zijn lange militaire loopbaan. Het bleek geen eindsprint te zijn maar een hindernisbaan."

"Als Commandant der Strijdkrachten was het mijn taak de Nederlandse regering te adviseren, zodat de regering een afgewogen besluit kan nemen. Op een goede manier bijdragen aan de besluitvorming, steeds onze militairen proberen uit te leggen wat in politiek Den Haag is besloten en deze besluiten loyaal uit te voeren, dat is de hindernisbaan die ik de afgelopen 4 jaren heb genomen,” aldus Van Uhm.

Deze hindernisbaan markeert ook het einde van een militaire carrière van 40 jaar. Generaal Van Uhm gaat met leeftijdspensioen.

Van Uhm zei verder dat hij nu tijd wil nemen om boeken te lezen, om te sporten, en eerst even het hoofd leeg wil maken.

Hoofdtaken personeel, missies en vernieuwing
Middendorp heeft nu de militaire leiding over de marine, land- en luchtmacht. Hij noemde de Nederlandse soldaat gedreven maar bracht ook de zorgen over bezuinigingen bij Defensie onder de aandacht. Hij wil zich richten op personeel, missies en vernieuwing.

Hij zei tijdens de ceremonie: “De afgelopen weken bezocht ik vele eenheden. Wat ik zie is een enorme gedrevenheid. De Nederlandse militair is trots op zijn werk, maar heeft ook zorgen. Zorgen over de eigen toekomst bij Defensie. En zorgen over ‘waarom bezuinigen terwijl de wereld er niet veiliger op wordt en Defensie meer dan ooit wordt ingezet’. Ik deel die zorgen.”

“Daarom richt ik mij de komende tijd op 3 hoofdzaken: personeel, missies en vernieuwing. Allereerst het personeel en de impact van de enorme bezuinigingsoperatie. Daarnaast de missies. Uiteraard moet de krijgsmacht geopend blijven tijdens de verbouwing. Onze 15 missies in het buitenland lopen gewoon door. Dat geldt ook voor de steun- en bijstandverlening in Nederland. Alleen al het afgelopen jaar zijn we meer dan 2.000 keer gevraagd en de vraag blijft stijgen. Last but not least noem ik vernieuwing. Onze slagkracht hangt af van of wij kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen zoals cyberdreiging.”

De door generaal Middendorp uitgesproken woorden "Hierbij aanvaard ik het commando over de Nederlandse krijgsmacht" en een handdruk bezegelden de daadwerkelijke overdracht.

Tom Middendorp is nu als 'hoogste baas' van de commandanten van de zee-, land- en luchtmacht verantwoordelijk voor de planning, aansturing en inzet van de krijgsmacht. Ook bepaalt hij het operationele beleid van de krijgsmacht.

Adviseur
De NOS meldt dat Tom Middendorp als Commandant der Strijdkrachten ook de belangrijkste militaire adviseur is van de minister van Defensie en van de regering. Deze adviesfunctie bestaat sinds 2005.

Middendorp is na zijn voorgangers Dick Berlijn en Peter van Uhm de derde die deze functie vervult.Zie ook:
Generaals Van Uhm en Middendorp bezoeken premier Rutte

donderdag 21 juni 2012

Generaals Van Uhm en Middendorp bezoeken premier Rutte

Vlnr. Peter van Uhm, Mark Rutte en Tom Middendorp in het torentje in Den Haag (Foto: ministerie van Defensie)
Commandant der Strijdkrachten generaal Peter van Uhm en zijn opvolger generaal Tom Middendorp hebben donderdagmiddag een bezoek gebracht aan premier Mark Rutte.

Een woordvoerder van het ministerie van Defensie meldt dat in het torentje in Den Haag gesproken werd over lopende missies van de krijgsmacht.

Het bezoek van de topgeneraals aan de minister-president gaat vooraf aan de officiële commando-overdracht.

Volgende week donderdag neemt generaal Tom Middendorp het bevel over de strijdkrachten over van generaal Peter van Uhm, die vanaf 2008 het bevel over het Nederlandse leger voerde.

Defensie meldt dat de commandowisseling zal worden omgeven door militair ceremonieel en plaatsvindt op het Binnenhof in Den Haag. De gebeurtenis is te volgen op Nederland 2 vanaf 13.55 uur.

De grootste missies die de Nederlandse krijgsmacht momenteel uitvoert zijn de politietrainingsmissie in Afghanistan en de antipiraterij-missie in de wateren bij Somalië.

Bezuinigingen defensie leiden tot bezorgdheid bij Hans Hillen

Minister van Defensie Hans Hillen heeft de politiek opgeroepen zijn ministerie niet nog eens op te zadelen met meer bezuinigingen bovenop de voorgenomen 1 miljard. De bewindman is van mening dat zijn ministerie respijt moet krijgen.

Hillen liet de Tweede Kamer woensdag weten: “De krijgsmacht piept en kraakt overal al door de huidige reorganisatie,” zo meldt een woordvoerder van het ministerie van Defensie.

De bewindsman zei “een bijna dramatische oproep te doen” aan de partijen om de krijgsmacht rust te geven.

Met de bezuiniging van 1 miljard daalt de begroting van defensie tot ongeveer 7 miljard. Er verdwijnen ook nog eens 12.000 banen.

Hillen is van mening dat de herstructurering een dusdanig zware wissel op zijn ministerie trekt dat het “respijt moet krijgen”, aldus de woordvoerder van de minister.

Niet op orde
Volgens Hillen is de krijgsmacht op dit moment “niet op orde voor welke ambitie dan ook”.

De Politietrainingsmissie in Kunduz en de antipiraterijmissie in de wateren bij Somalië zijn volgens Hillen uitvoerbaar, maar meer dan dit niet.

Deze situatie blijft volgens hem tot 2014 bestaan, wanneer de reorganisatie bij zijn departement moet zijn voltooid.

De inkrimpingen hebben niet alleen een negatief effect op de werving, ook veel personeel verlaat de organisatie.

Hillen meent dat de politiek aan deze beweging een positieve bijdrage kan leveren door Defensie de kans te geven zich te herstellen.

Volgens de minister wordt het beeld dat jonge mensen hebben van een carrière bij de krijgsmacht ‘wel heel erg duister’ zolang de bezuinigingen boven de markt blijven hangen.

Na de huidige reorganisatie werken bij Defensie nog ongeveer 50.000 militairen en burgers.

Zie ook:
Deel materieel bezuinigingen Defensie niet in verkoop
Bezuinigingen Defensie brengen deelname F-16’s aan missies in gedrang
Defensie moet meer samenwerken, extra bezuinigingen niet nodig
Bezuinigingen bezorgen ministerie Defensie moeilijk jaar

vrijdag 15 juni 2012

Generaal Van Uhm Officier in de orde van Australië

Commandant der Strijdkrachten generaal Peter van Uhm is in de Australische hoofdstad Canberra benoemd tot Officier in de orde van Australië. Hij kreeg de onderscheiding vanwege zijn leiderschap tijdens de Nederlandse missie in Uruzgan.

Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Defensie vrijdag bekendgemaakt. Generaal David Hurley, de hoogste militair van Australië, reikte de onderscheiding uit tijdens het werkbezoek dat Van Uhm aan de Australische krijgsmacht brengt.

Uruzgan
Generaal Van Uhm ontving de onderscheiding vanwege zijn uitzonderlijk militair leiderschap tijdens de missie van de Nederlandse krijgsmacht in Uruzgan.

Van april 2008 tot juli 2010 viel ook de Australische eenheid in deze provincie in het zuiden van Afghanistan onder zijn bevel.

Defensie meldt dat de Australiërs het inspirerend militair leiderschap van Van Uhm roemden. Dat leidde tot een duidelijke verbetering van de veiligheid in de provincie Uruzgan.

Generaal Hurley zei verder: “Ook generaal Van Uhms enorme persoonlijke betrokkenheid bij de Australische militairen is door ons zeer gewaardeerd.”

Van Uhm toonde zich vereerd met de hoge onderscheiding en draagt hem op aan de Nederlandse militairen die in Uruzgan hebben gediend.

Hij zei: “Ik heb de onderscheiding gekregen, maar het zijn onze militairen die het werk hebben gedaan. Deze onderscheiding is voor hen.”

Generaal Van Uhm is een van de weinige niet-Australische militairen die tot Officier in de Orde van Australië wordt benoemd.

De laatste keer dat de onderscheiding werd uitgereikt was aan de Amerikaanse generaal David Petraeus. Hij leidde een jaar de International Security Assistance Force (ISAF) missie van de NAVO in Afghanistan.

Petraeus werd vorig jaar juli opgevolgd door de Amerikaanse generaal John Allen en vervolgens directeur van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA.

Nederland leidde van augustus 2006 tot augustus 2010 voor de ISAF de gewelddadige Zuid-Afghaanse provincie Uruzgan.

Deze Nederlandse missie in Afghanistan heeft aan 25 Nederlandse militairen het leven gekost.