donderdag 21 juni 2012

Bezuinigingen defensie leiden tot bezorgdheid bij Hans Hillen

Minister van Defensie Hans Hillen heeft de politiek opgeroepen zijn ministerie niet nog eens op te zadelen met meer bezuinigingen bovenop de voorgenomen 1 miljard. De bewindman is van mening dat zijn ministerie respijt moet krijgen.

Hillen liet de Tweede Kamer woensdag weten: “De krijgsmacht piept en kraakt overal al door de huidige reorganisatie,” zo meldt een woordvoerder van het ministerie van Defensie.

De bewindsman zei “een bijna dramatische oproep te doen” aan de partijen om de krijgsmacht rust te geven.

Met de bezuiniging van 1 miljard daalt de begroting van defensie tot ongeveer 7 miljard. Er verdwijnen ook nog eens 12.000 banen.

Hillen is van mening dat de herstructurering een dusdanig zware wissel op zijn ministerie trekt dat het “respijt moet krijgen”, aldus de woordvoerder van de minister.

Niet op orde
Volgens Hillen is de krijgsmacht op dit moment “niet op orde voor welke ambitie dan ook”.

De Politietrainingsmissie in Kunduz en de antipiraterijmissie in de wateren bij Somalië zijn volgens Hillen uitvoerbaar, maar meer dan dit niet.

Deze situatie blijft volgens hem tot 2014 bestaan, wanneer de reorganisatie bij zijn departement moet zijn voltooid.

De inkrimpingen hebben niet alleen een negatief effect op de werving, ook veel personeel verlaat de organisatie.

Hillen meent dat de politiek aan deze beweging een positieve bijdrage kan leveren door Defensie de kans te geven zich te herstellen.

Volgens de minister wordt het beeld dat jonge mensen hebben van een carrière bij de krijgsmacht ‘wel heel erg duister’ zolang de bezuinigingen boven de markt blijven hangen.

Na de huidige reorganisatie werken bij Defensie nog ongeveer 50.000 militairen en burgers.

Zie ook:
Deel materieel bezuinigingen Defensie niet in verkoop
Bezuinigingen Defensie brengen deelname F-16’s aan missies in gedrang
Defensie moet meer samenwerken, extra bezuinigingen niet nodig
Bezuinigingen bezorgen ministerie Defensie moeilijk jaar