donderdag 24 november 2011

Windturbines op magazijnencomplex Coevorden maken Defensie onafhankelijker

Minister Hans Hillen (Defensie) heeft deze week op het magazijnencomplex Coevorden het eerste windmolenpark van Defensie geopend.

Dat heeft het ministerie van Defensie bekendgemaakt. De turbines voorzien met hun 3 megawatt per stuk in 5 procent van het elektriciteitsgebruik van Defensie.

Als de energieprijzen gelijkblijven dan verdient de investering zich in 9 jaar terug. Daarna levert het Defensie een jaarlijkse besparing van 600.000 euro op.

Bijna 12 jaar geleden zijn de eerste plannen ontworpen. Dit was indertijd voor een park met 5 windturbines. Dat zou echter een te grote aanslag op de natuur betekenen, aangezien nabij het complex een natuurgebied ligt waar rotganzen verblijven.

Minister Hillen herinnerde eraan dat de krijgsmacht ooit is begonnen met behulp van wind. “De marine begon immers met zeilboten. Maar dit project past ook in de toekomst van Defensie: innovatief bezig zijn. Defensie hecht veel belang aan deze windturbines.”

Genoemd naar volkshelden
De 3 turbines op het magazijnencomplex Coevorden zijn vernoemd naar vaderlandse volkshelden uit een ver verleden.

De minister stelde als eerste de Menno van Coehoorn in gebruik.

Verder zijn het de Prins Maurits en de plaatselijk zeer bekende Carel von Rabenhaupt. Hij zorgde eind december 1672 ervoor dat Coevorden op het leger van Munster werd heroverd.