woensdag 30 mei 2012

Deel materieel bezuinigingen Defensie niet in verkoop

Een deel van het defensiematerieel dat vanwege bezuinigingen is stilgezet wordt niet verkocht, maar gebruikt voor reserveonderdelen. Hierdoor kunnen voorraden meteen worden aangevuld, en verkoop kan minder opleveren dan de onderdelen waard zijn.

Een woordvoerder van het ministerie van Defensie meldde dinsdag dat minister Hans Hillen (Defensie) dit in een brief aan de Tweede Kamer heeft geschreven.

Het gaat om 40 Medium Range Anti Tank wapensystemen (Fennek), 3 pantserhouwitsers en 4 F-16's.

Het overige materieel dat door de bezuinigingen op Defensie overbodig is geworden staat nog steeds in de verkoop.

Het gaat daarbij om 3 pantserhouwitsers, 15 F-16-gevechtsvliegtuigen, 4 mijnenbestrijdingsvaartuigen, alle Leopard 2A6-gevechtstanks, de Cougar-transporthelikopters, het DC-10-transportvliegtuig en een bevoorradingsschip.

Minister Hillen nam de beslissing naar aanleiding van het wetgevingsoverleg materieel van 7 november 2011.

Daarin werd hem gevraagd te onderzoeken of de verkoop van de wapensystemen doelmatiger is dan het aanhouden van materieel voor reservedelen.

Voorraden aanvullen
Voor het hergebruik van onderdelen van de Fenneks en de pantserhouwitsers is gekozen, omdat bleek dat de totale marktwaarde van de onderdelen aanzienlijk hoger is dan de verkoopopbrengsten, aldus Defensie.

F-16’s
Van 4 F-16-jachtvliegtuigen kunnen de motoren en vleugels hergebruikt worden voor de 68 F-16’s die operationeel blijven.

Er blijven 15 toestellen beschikbaar om te verkopen.

Dankzij de ontmanteling van 4 toestellen komen onderdelen beschikbaar die niet meer op de markt zijn.

Volgens minister Hans Hillen kunnen door hergebruik van onderdelen de voorraden direct worden aangevuld. Hergebruik leidt tot een grotere beschikbaarheid, waarmee de inzetbaarheid verbetert.